Flower

Bioscience Explained är en webbtidskrift för modern biovetenskap. Biovetenskapen utvecklas mycket snabbt bl.a. tack vare nya gen- och proteintekniker och fortbildningsbehovet för lärare är mycket stort. Tidskriftens främsta målgrupp är lärare som undervisar barn och ungdomar i naturvetenskapliga ämnen, men den kan också användas för t.ex. projektarbeten. Det finns också material som lämpar sig för det första året vid universitetet.

En web-tidskrift för lärare i biologi och andra naturvetenskaper


Bioscience Explained är öppen för publicering av material från forskare och lärare från såväl universitet som skolor. Allt material som publiceras granskas och testas. Tidskriften utgör en arena för forskningsinformation inom intressanta områden för skolan, men också för skolans lärare som får en möjlighet att publicera laborationer och andra goda undervisningsidéer, så att de kan spridas till fler skolor