Flower

Tidskriften publicerar fyra huvudtyper av artiklar:

  • Översiktsartiklar;
  • Laborationer;
  • Andra klassrumsaktiviteter (t ex rollspel);
  • Utvärderingar och tester av undervisningsmateriel och utrustning.

Tidskriften publicerar också emellanåt:

  • Artiklar med vetenskapshistoriskt innehåll

Tidskriften publicerar inte vetenskapliga forskningsartiklar inom utbildningssektorn. Författare som önskar publicera sådana artiklar kan t ex vända sig till Journal of Biological Education.

Volvox

En del av det material som presenteras i Bioscience Explained kommer från samarbetet i Volvox, ett projekt som stöds av EUs sjätte ramprogram.

Volvox är en grupp lärare, forskare och experter som vill dela med sig av idéer om lärande och undervisning i modern biologi. Genom att dela med oss vill vi undvika att "uppfinna hjulet på nytt", och att skapa tillgång till det bästa materialet i Europa som är stimulerande och intressant för elever och deras lärare. Vi hoppas att materialet skall ge användaren ett bredare internationellt perspektiv, och stimulera till utvecklingen av biologiundervisning. Till sist hoppas vi att detta leder till ett större intresse att själv bli forskare, och få en god grund för ett naturvetenskapligt intresse.

Reglerna för användning av Volvox-materialet, och de använda symbolerna.

Bioscience Explained sponsras för närvarande av AstraZeneca, och Vetenskapsrådet.

Produktion

Bioscience Explained produceras gemensamt av universiteten i Göteborg (Sverige) och Reading (Storbritannien). Dr Elisabeth Strömberg är huvudredaktör och ansvarig utgivare, Margareta Wallin och Stefan Nilsson (alla vid Göteborgs universitet) är biträdande redaktörer.

Den ursprungliga utformningen av PDF-dokumentet för denna websajt gjordes av Nadja Guggi, Phil Reid och Jane Skivington vid universitetet i Reading, UK.

Redaktionen

Här kan du läsa mer om redaktionen bakom bioscience explained.

Go to this side in English

Gå till