Flower
Aktuellt


Nobelpriset för kartläggning av luktsinnet

Peter Örn

Cow2004 års Nobelpris i fysiologi eller medicin belönar upptäckten av luktreceptorer och hur luktsinnet är organiserat .

Läs hela artikelnÖversiktsartiklar


Gammalt DNA

Laura Parducci och Keith Bennett

Fossil DNA-forskning kan brett definieras som studier av DNA extraherat från fossila lämningar av Organismer inneslutna i bärnsten Foto: Elisabeth Strömbergväxter eller djur. Tiden som omfattas är vid och kan innefatta studier av levande populationer genom insamling av hår, exkrementer eller frön, liksom studier av museala samlingar, arkeologiska fynd och fossila lämningar från sen kvartärtid; de senaste 100 000 åren, men också fossil som är mer än en miljon år gamla. Läs hela artikeln


Marin påväxt - ett svårlöst problem

Lena MårtenssonHavstulpaner

Ett föremål som sänks ner i havet blir snabbt övervuxen av bakterier, alger och olika ryggradslösa djur. För alla dessa organismer är ytorna nödvändiga för att de ska kunna föröka sig. Eftersom naturligt fria ytor är en bristvara, så blir de mänskligt gjorda en möjlighet som genast tas tillvara av olika marina organismer. Det första som sker är att det bildas ett lager av olika molekyler som finns i havet. Ovanpå detta lager sätter sig bakterier och encelliga alger och bildar ett slemlager, som kallas för en biofilm. Biofilmen blir sedan lockbete för andra organismer som alger, musslor, havsborstmaskar eller havstulpaner. Läs hela artikeln

Kärlekens kemi

Ernst Nyström

underwaterVi känner till en del om djurens kärlekskemi – men vad är sant för oss människor? Vi använder ordet kärlek på många sätt: för att beskriva hur två attraheras till varandra, för att beskriva den fysiska sexuella samvaron, för att beskriva bindningen mamman, pappan och deras barn, eller för att beskriva banden mellan medlemmarna i en familj eller i en sluten krets. läs hela artikeln.
Recensioner


DNA Interactive DVD

Dolan DNA Learning Center (2003)

Recension av Dean Madden: This BAFTA-award-winning yet inexpensive educational DVD contains numerous short interviews with scientists, many of them Nobel laureates, who have played a key role or continue to work principally in human molecular biology.

Läs hela recensionen


Vårt djuriska arv

Sverre Sjölander
ISBN: 91-578-0426-5

Recension av Bengt Silverin: På sitt oefterhärmliga sätt har Sverre Sjölander skrivit en mycket lättläst, roande och tänkvärd bok om djuret människan. Boken ger en enkel och lättförstålig bild över det evolutionistiska spelets gång – och irrgångar – över vad som är medfödda och vad som är inlärda beteenden.

Läs hela recensionen

Genklippet - Maten, miljön och den nya biologin

Formas Fokuserar (2003)
ISBN: 91-540-5906-2

Recension av Elisabeth Strömberg: Kan gentekniken bli klippet som räddar världen från svält och miljöproblem? Eller kan det tvärtom bli farligt för människor och miljö när genmodifierade organismer börjar dyka upp på åkrar och tallrikar? Finns det någon viktig skillnad mellan traditionell växt- och djurförädling som har pågått i tusentals år och dagens genteknik när vi förändrar gener på laboratoriet – klipper och klistrar?

Läs hela recensionen

Laborationer


Så fungerar proteiner!

Anders Hansson

Cracked eggProteiner är de molekyler i cellen som gör att allt fungerar. De är enzymer, hormoner, signalflaggor på cellens yta, mottagare och omvandlare av signaler, stödjeproteiner, jonkanaler, transportörer och motorer.

Till laborationen


Vad är det som växer på skivan?

Roger Lindblom och Ingrid Jacobssob

HavsanemonerEn laboration om biofilmer och påväxt.

Till laborationen

 

 

 

Undersökning av blodsockerhalten i samband med en måltid

Dorte Hammelev

Till laborationen

 

Tillbaka till sidans topp