Flower


Översiktsartiklar


Läckande tarmFrida Fåk

Läckande tarm: avgörande för utveckling av vissa sjukdomar? Nya rön visar att tarmen läcker vid ett flertal olika sjukdomar och att detta läckage till och med tycks ha uppstått redan innan sjukdomen brutit ut.

Läs hela artikeln

Intelligent design - om teorin som inte finns


Lars Johan Erkell

Evolutionsteorin är sedan länge den teori världens biologer arbetar efter, och det är ingen slump – den har visat sig utomordentligt användbar för att förstå allt från fossilserier till nukleotidsekvenser. Teorin räknas idag till de stora, etablerade vetenskapliga teorierna, men den har under senare år utmanats av teorin om intelligent design (ID) som framhålls som ett bättre alternativ för att förklara livets alla komplexa former. Läs hela artikeln


Bioetanol och grön energi


Flower fieldHans Sejr Olsen, Lise Rosgaard, Katja Salomon Johansen, Ulrika Schagerlöf och Svend G. Kaasgaard

Som de flesta idag känner till utgör fossila bränslen en begränsad resurs och man måste därför hitta alternativa energikällor, som kan ersätta dessa. I detta avseende är biobränslen intressanta alternativ... läs hela artikeln.


Recensioner


Snäckan i berget

Alan Cutler (2003)
Orig. titel The Seashell on the Mountaintop - a Story of Science, Sainthood and the Humble Genius who discovered a New History. ISBN 91-7232-033-8

Recension av Elisabeth Strömberg: .

Läs recensionen här

Bild på boken Djuren i människans klor


Laborationer


Cellernas värld


Flera cellbiologiska övningar, följ länken:

http://bio.edu.ee/models/sv/

Spåra evolutionen

Ett brädspel av Grzegorz Papaj, med illustrationer av Jacek Lilpop

Instruktioner för spelet

Spelplan (.png format)Till sidans topp